จดทะเบียนบริษัท และบริการผลิตเว็ปไซต์สำหรับการตลาดออนไลน์

Our Portfolio

Backoffice management

Learning Management System

Company Website

E Commerce

ระบบจัดการหลังบ้าน สำหรับการจัดการบริษัท

 • จัดการระบบรายรับ - รายจ่าย
 • จัดตารางการบิน
 • ตรวจสอบสภาพอากาศ
 • เพิ่มรายชื่อหนักกงาน

ระบบการจัดการเรียน การสอนออนไลน์

Learning Management System

 • ระบบการเรียนการสอน Online
 • จัดตารางการสอน
 • Quiz ออนไลน์ผมระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัติ พร้อมรายงานให้แก้ผู้สอบ
 • ระบบติดตามผู้เรียนผ่านทาง Email

เว็ปไซต์เพื่อบริษัท Smes หรือ โรงงานอุตสาหกรรม

 • Design ไม่จำกัดรูปแบบ
 • ออกแบบเพื่อความน่าเชื่อถือสูงสุด
 • วางโครงสร้างเว็ปไซต์ให้เป็นมิตรกับ Search Engine
 • เพิ่มโอกาสการค้นหาจากผู้ใช้มากขึ้น
Scroll to Top